Γενετικός έλεγχος Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Σε συνεργασία με Ιατρικά Κέντρα στη Κύπρο και το εξωτερικό προσφέρεται η δυνατότητα εξειδικευμένου Γενετικού ελέγχου ατόμων και οικογενειών με Κληρονομικά Καρδιαγγειακά Νοσήματα.