Κλινική Παθολογική & Καρδιολογική Εξέταση

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την λεπτομερή λήψη του οικογενειακού και ατομικού ιστορικού, την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Εν συνεχεία γίνεται ακρόαση της καρδίας, του θώρακα, της κοιλίας, των καρωτίδων και των περιφερικών σφίξεων. Η παθολογική εξέταση επεκτείνεται στην κλινική ψηλάφηση του θυρεοειδούς αδένα, των τραχηλικών λεμφαδένων και της κοιλίας. Η κλινική αξιολόγηση συμπληρώνεται με την μέτρηση του  κορεσμού του οξυγόνου του αίματος με παλμικό οξύμετρο και την αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού σε Μόνιτορ καρδιακού ρυθμού.

Ανάλογα  με υπάρχουσα συμπτωματολογία η κλινική αξιολόγηση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα συστήματα.

Επικοινωνία

            Ρωμανού 8, Λυκαβητός

            1070 Λευκωσία, Κύπρος

            +357 99 608 403

            +357 22 374 778

            lantonio@cytanet.com.cy

Λοΐζος Αντωνιάδης

MD, PhD, FESC, FACC

Καρδιολόγος - Παθολόγος